March 22, 2023

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรอุณหภูมิลดลง
1 min read

จังหวัดยโสธรอุณหภูมิลดลง เห็นได้ชัดเจนในช่วงวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นช่วงที่มีฝนตกโปรยปรายและอุณหภูมิของอากาศลดลงเห็นได้ชัดมีความหนาวมากยิ่งขึ้นยิ่งในช่วงตอนกลางคืนมีลมแรงตลอดเวลาและบางช่วงมีฝนตกลงมาโปรยปรายในช่วงเช้าฟ้ามืดครึ้มและอากาศหนาวเย็นเนื่องจากสถานการณ์ความปั่นป่วนของอากาศยิ่งส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนจะต้องมีการปรับตัว เพราะฉะนั้นจะนำไปสู่การเจ็บป่วยในอนาคตได้อย่างแน่นอนทางจังหวัดจึงออกมาแจ้งเตือนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด และให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านหรือพบปะผู้คนเป็นระยะเวลานานและจำนวนมากเพื่อที่จะช่วยป้องกันโรคติดต่อที่มากับสภาพอากาศและโรค covid 19 ได้อีกด้วย จังหวัดยโสธรอุณหภูมิลดลง หนาวเพิ่มมากยิ่งขึ้น จังหวัดยโสธรมีอุณหภูมิลดลง หนาวเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลากลางคืนทั้งลมแรงและอากาศที่หนาวเยือกเย็นทำให้ผู้คนต้องปรับสภาพความเป็นอยู่สวมใส่เสื้อแขนยาวและ อุ่นร่างกายให้มีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเล่นโยคะ การวิ่งและการทำงานเพื่อที่จะทำให้ร่างกายได้ใช้พลังงานและเกิดความร้อนภายในร่างกายช่วยทำให้ คลายหนาวได้เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นภายในตัวจังหวัดยังมีการเต้นแอโรบิค เพื่อป้องกัน ร่างกายจากโรคติดต่อและโรคที่มากับสภาพอากาศเพราะจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย...