March 22, 2023

จังหวัดสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหนัก

ในช่วงเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหนัก ถือได้ว่าเป็นการแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะมีการเกิดฝนตกหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มาจนถึงเช้าของวันที่ 9 เช่นเดียวกันฝนตกหนักอย่างรุนแรงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าครึ้มไม่มีแดดในช่วงกลางวันถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้าเลยทีเดียว อากาศ ภายในจังหวัดและอุณหภูมิค่อนข้างลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนถือได้ว่าผู้คนควรระมัดระวังในการเดินทางใช้รถใช้ถนน เพราะน้ำฝนนั้นจะทำให้ถนนลื่นและการจราจรที่ติดขัดมากยิ่งขึ้น จังหวัดสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหนัก ถนนลื่น จังหวัดสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงฝนตกหนัก ทำให้ถนนลื่นและการจราจรติดขัดอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภายในตัวเมืองหรือในช่วงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็มีการติดขัดของจราจรอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าผู้คนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นจำนวนมาก จักรยานยนต์ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจพร้อมทั้งอุณหภูมิที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจึงทำให้ผู้คนนิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทำให้การจราจรนั้นติดขัดเป็นอย่างมากและในช่วง...