March 22, 2023

ชาวรัสเซีย ยูเครนยังอยู่ในประเทศไทย

1 min read

ชาวรัสเซีย ยูเครนยังอยู่ในประเทศไทย เรียกได้ว่าในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ในทั้งสองประเทศยังไม่มีความคลี่คลายแต่อย่างใด ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศดังกล่าว ได้อยู่ค้างในไทยอยู่ ณ ปัจจุบันนี้นับพันคน ทำให้ทางประเทศไทยเห็นถึงปัญหานี้ ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของธุรกิจ แล้วไม่พอเท่านั้นยังเป็นการช่วยเหลือนักเดินทางทั้งสองชาตินี้ ที่เข้ามาในประเทศไทย จนต้องมีการติดตามสถานการณ์นี้กันต่อไป  สถานการณ์ความคืบหน้า ปัญหาใหญ่!! ชาวรัสเซีย ยูเครนยังอยู่ในประเทศไทย ในช่วงที่ยังไม่เกิดสงครามที่มีความปั่นป่วนขนาดนี้ ทางผู้ประกอบการในส่วนของท่องเที่ยว...