March 22, 2023

ดูแลตัวเอง

โควิด 19
1 min read

โควิด 19 ตอนนี้เหมือนกับประเทศไทยกำลังกลับเข้าสู่สภาวะเดิมก็คือทุกคนต้องระมัดระวังตัวในการเดินทางไปไหนมาไหน ทำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะว่าการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจะมีความปลอดภัย ตนเองและคนรอบข้างของเราจะดีมากที่สุดตอนนี้ได้มีการยืนยันจากเลขา สมชให้ประชาชนทุกคนมั่นใจว่า covid 19 ในรอบนี้ที่กลับมาระบาดนั้นจะไม่หนักเหมือนกับครั้งที่แล้ว สามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมผู้ติดเชื้อและทำการรักษาได้โดยเร็วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กัน เป็นความกังวลของผู้ประกอบการและประชาชนกลัวว่า โควิด 19 จะกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง สาเหตุเกิดจาก การที่มีคนลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและเข้ามาโดยช่องทางธรรมชาติและนำพา covid 19 มาด้วยไม่กัดตัวละยังไปสถานที่ต่างๆโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายและไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ประกอบการรายจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางไป...

covid-19
1 min read

covid-19 อย่างที่เราทราบกันดีว่าการติดเชื้อ covid19 นั้น เป็นการแพร่เชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและเศรษฐกิจมากมายทำให้หลายๆอย่างในประเทศไทยต้องชะงัก ชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนก็ลำบากมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมีการแพร่เชื้อและเกิดขึ้นในรอบสองอาจจะเกิดความเสียหาย ตอนนี้ของผู้ติดเชื้อทั้ง 3 รายตอนนี้ประเทศไทยของเรากำลังเร่งตรวจสอบผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 200 รายมาทำการตรวจสอบว่าติดเชื้อโควิค 19 หรือไม่ ผู้ติดเชื้อ covid-19  3 ราย ต้องเร่งหาตรวจสอบว่ามีการติดตาการติดเชื้อ เร่งทำการตรวจทั้งหมด...