April 2, 2023

ต่างชาติมาเที่ยวไทยน้อย

ต่างชาติมาเที่ยวไทยน้อย
1 min read

ต่างชาติมาเที่ยวไทยน้อย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของการที่ได้แพร่กระจายในส่วนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้มีการปิดประเทศ และกำชับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ลดลงไปเยอะ จนมาถึงในปัจจุบันนี้ แน่นอนว่านักท่องเที่ยวยังคงน้อยอยู่มาก ถ้าหากว่าจะให้รอดในตอนนี้ มีเพียงแค่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาไม่ต่ำกว่า 16 ล้านคน จะสามารถสร้างรายได้มาได้เพียงพออยู่บ้าง ในตอนนี้ทางรัฐทำได้คือมีการปลดล็อกเงื่อนไข ที่จะเดินทางเข้ามายังในประเทศ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้ามากกว่าเดิม ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วย จนต้องมีการติดตามสถานการณ์กันต่อไป ติดตามรายละเอียด ต่างชาติมาเที่ยวไทยน้อย ในรายละเอียดปัจจุบันนี้...