March 24, 2023

ทางโค้งเขาค้อ

อุบัติเหตุ สังคมไทยเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่เราพบเห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางโค้งทางไปเขาค้อของจังหวัดเพชรบูรณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งบนทางโค้งเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากถนนบริเวณนั้นมีความโค้งฉันเป็นอย่างมาก และจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยในช่วงกลางคืนเพราะมองไม่เห็นทางโค้งนั่นเอง และใช้ความเร็วในการขับขี่สุงมาก ๆ ทำให้การทรงตัวบนทางโค้งไม่แน่นอน จึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น รถมอเตอร์ไซค์ไบเกอร์ อุบัติเหตุ เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนทางโค้งเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ อุบัติเหตุที่เกิดบ่อยครั้ง และเห็นเป็นข่าวอย่างที่เราได้ชมกันทั่วหน้าส่วนมากจะเป็นรถไบเกอร์หรือรถจักรยานยนต์ที่ขับด้วยความเร็วสูงไม่มีความชำนาญในเส้นทางทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยโดยมีการแจ้งเตือนออกมาจากสำนักข่าวเรื่อยว่าเส้นทางของเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าใครที่ไม่คุ้นชินกับเส้นทางควรใช้ความเร็วจำกัด เพราะจะได้ปลอดภัยและเซฟความปลอดภัยของชีวิตของตนเองด้วยรถเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าถนนเส้นดังกล่าวมีความชันและโค้งเป็นอย่างมาก ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ต้องมีความชำนาญกับเส้นทาง รู้ระยะของจุดโค้งและความโค้งของถนน จึงจะสามารถใช้ความเร็วในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย หากใครที่ไม่คุ้นชินกับทาง...