April 2, 2023

ทำโทษ

เจ้าอาวาส
1 min read

สำหรับข่าวดังที่มีการปล่อย รูปแชร์ลง Facebook และปล่อยรูปลงในเน็ตต่างๆสำหรับภาพที่สามเณร แผลคล้ายๆแผลที่โดนเฆี่ยนบริเวณแขนและบริเวณหลังเป็นรอยแดงจำนวนมาก และเป็นแผลขนาดใหญ่ทำให้แต่ละคนตั้งข้อสงสัยว่าสามารถนำไปโดนอะไรมาและใครคือคนที่ลงโทษสามเณรดังกล่าว รูปนั้นได้มีการลงภาพและได้มีการแชร์ว่าสามเณรนั้นโดนเฆี่ยนหลัง ผู้ที่ทำการเขียนหลังก็คือ เจ้าอาวาส นั่นเอง ทำให้มีการแชร์ออกไปจำนวนมากซึ่งเจ้าอาวาสที่ทำการที่หลังสามเณร องค์นี้ก็คือ เจ้าอาวาสที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ สำหรับสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็เพราะว่า คนที่โพสให้เหตุผลว่าสามเณรผู้นี้ทำการคุยกับเจ้าอาวาสอีก 1 รูปซึ่งทำให้เจ้าอาวาสองค์นี้ไม่พอใจ เจ้าอาวาส ตีเฆี่ยนหลังสามเณรและให้กอดเสาไว้ ซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนได้มีการออกมาทำการแสดงความคิดเห็น...