March 24, 2023

ท่องเที่ยวคือความหวังของไทย

1 min read

ท่องเที่ยวคือความหวังของไทย เรียกได้ว่าในการประเมินจีดีพีที่มีการคาดว่าเติบโตอยู่ที่ 3.4 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาที่ไทยประมาณ 28 ล้านคน แล้วยังมีการช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้กลับมาได้อีกครั้ง ต้องมาติดตามในรายละเอียดกันต่อไป ติดตามรายละเอียด ท่องเที่ยวคือความหวังของไทย ทางอีไอซีที่มีการเผยข้อมูลออกมา ในการเติบโตของจีดีพีในปี 66 ที่พบว่าไทยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแรงหนุนที่สำคัญมากจากการท่องเที่ยว มีเครื่องยนต์หลักเพียงตัวเดียวนั่นเอง ทำให้มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศอยู่ที่...