March 28, 2023

ธปท. เตรียมปรับเงินเฟ้อสูงขึ้นกว่าเดิม

ธปท.
1 min read

ธปท. เตรียมปรับเงินเฟ้อสูงขึ้นกว่าเดิม ที่ถือว่าเกินคาดมากในการปรับเงินที่เฟ้อขึ้นในปี 2565 นี้ ที่มีปัจจัยด้วยกันหลายประการ ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกที่น่าจับตามองในปีนี้  ติดตามความคืบหน้า ธปท. เตรียมปรับเงินเฟ้อสูงขึ้นกว่าเดิม ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มมีการเตรียมที่จะมีปรับประมาณเงินเฟ้อที่สูงในปีนี้ โดยสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มากถึง 1.7 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว เนื่องด้วยราคาน้ำมากมากขึ้น ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศไทย ที่สูงมากในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ แต่คาดว่าจะไม่เกิน...