April 2, 2023

ธุรกิจไทยยังสู้ไหวอยู่ในเมียนมาร์

ธุรกิจไทยยังสู้ไหวอยู่ในเมียนมาร์
1 min read

ธุรกิจไทยยังสู้ไหวอยู่ในเมียนมาร์ ในประเด็นที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ จากที่นักวิเคราะห์ได้มีการประเมินประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมาที่ได้มีการไม่ให้หยุดที่จะจ่ายหนี้เงินกู้ นับว่าไม่ได้กระทบกับประเทศเท่าไหร่ โดยมีสัดส่วนทางการค้าเพียงแค่ 0.85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไปเหมือนกับ 6 กลุ่มของธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ทำอยู่ในเมียนมา โดย SCC มีการขอยุติการทำโรงปูน ซึ่งในต่างประเทศส่วนใหญ่แล้ว จะมีการชำระเงินซื้อขายก๊าซในประเทศไทย นับว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตาม  ติดตามสถานการณ์ ธุรกิจไทยยังสู้ไหวอยู่ในเมียนมาร์...