March 25, 2023

บัวหลวงเปิดตัว IBA

บัวหลวงเปิดตัว IBA
1 min read

บัวหลวงเปิดตัว IBA เตรียมขยายฐานลูกค้า ที่หลายท่านอาจจะสงสัยกันว่า IBA นั้นคืออะไรกัน เป็นผู้แนะนำลูกค้าที่เกี่ยวกับการลงทุน เป็นการที่จะมีการให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหม่ ที่อยากลองมาลงทุนในกองทุนรวม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กัน ถ้าหากว่านักลงทุนท่านใดที่สนใจต้องไม่พลาด ติดตามน่าสนใจ บัวหลวงเปิดตัว IBA เตรียมขยายฐานลูกค้า ในประเด็นนี้ทางหลักทรัพย์ของบัวหลวง ที่มีการพูดถึงว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทของประชาชนมากในปัจจุบัน ยิ่งในช่วงของการแพร่การกระจายของทางเชื้อไวรัสโควิด ประมาณ...