March 24, 2023

บิ๊กตู่

นายกรัฐมนตรี
1 min read

จากกรณีที่ได้มีการโพสต์ Facebook ของทนายอานนท์ ว่าวันที่ 25 หรือไม่เกิน 25 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี จะมีการลาออกจากตำแหน่งซึ่งจากคราวการโพสสร้างกระแส งานมีการสร้างสถานการณ์ทำให้นายกรัฐมนตรี ไม่มีการแถลงการณ์เกี่ยวกับการที่ประชาชนทุกคนจะต้องยอมรับเกี่ยวกับการออกมาตรการ เพื่อทำให้การชุมนุมนั้นเป็นไปตามกฎหมายและจะมีการใช้มาตรการ 112 และจะเป็นการใช้กฎหมายทุกฉบับเพื่อที่จะเอาผิดผู้ชุมนุม และ มีการยืนยันว่าจะไม่มีการลาออกจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี อย่างแน่นอน ท่านนายกได้มีการกล่าวว่าที่ผ่านมา...

บิ๊กตู่จะลาออก
1 min read

บิ๊กตู่จะลาออก ตอนนี้ไม่มีข่าวไหนร้อนแรงเท่ากับข่าวเกี่ยวกับการเมืองของการชุมนุมต่างๆ ออกมาเรียกสิทธิเสรีภาพของการชุมนุมของตัวเองความคิดเห็นที่ต่างกันซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการชุมนุมแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งที่เราทราบกันดีก็คือ คณะราษฎร์แล้วก็ ฝั่งทางเสื้อเหลืองที่บอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีความจงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จุดมุ่งหมายเดียวของการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฏรก็คือต้องการให้ ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา   บิ๊กตู่จะลาออก จากตำแหน่งและได้มีการปฏิรูปสถาบันใหม่ให้ทุกคนอยู่ใต้อำนาจของอำนาจรัฐธรรมนูญทั้งหมด รวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยและได้มีการโพสต์ของทนายอานนท์ เกี่ยวกับกรณีว่า “ประยุทธ์อาจจะลาออกก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้” ผ่านทาง facebook...