March 22, 2023

ประกันเงินหาย

ประกันเงินหายโดยกสิกรไทย
1 min read

ประกันเงินหายโดยกสิกรไทย เป็นที่เลื่องลือมากในประเด็นนี้ ที่ไม่นานนี้มีประเด็นร้อนในโซเชียลกัน ที่อยู่ดีๆแล้วมีเงินออกจากบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ ในการชำระเงินผ่าน EDC โดยที่มีเงินไหลออกเรื่อยๆ ในจำนวนเงินที่ไม่มากแต่บ่อยครั้ง จนเงินหมดบัญชีได้ จนทำให้มีการเรียกร้องในการคืนเงิน แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย และทางสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด จะรีบทำการตรวจสอบข้อมูลและมีการคืนเงินให้กับผู้เสียหายให้แน่นอนภายใน 5 วันนั่นเอง จนทำให้มีการทำประกันเงินหายกันมาก เพื่อความปลอดภัยของวงเงินคุณ ติดตามรายละเอียด ประกันเงินหายโดยกสิกรไทย ในรายละเอียดที่จะติดตามกันในประเด็นนี้...