March 28, 2023

ประเทศประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

พ่อแม่อินโดนีเซีย
1 min read

พ่อแม่อินโดนีเซีย คู่หนึ่งเขียนจดหมายถึงนาย “โจโค วิโดโด” (Joko Widodo) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ไม่ยอมให้ทั้งคู่แจ้งเกิดลูกชายตัวเอง ทั้ง ๆ ที่เด็กน้อยรายนี้มีอายุถึง 3 ขวบเข้าไปแล้ว ด้วยเหตุผลว่า “ชื่อ” ที่พวกเขาตั้งให้ลูกนั้น “ยาว” เกินกว่าที่จะเขียนลงในเอกสารทางราชการได้ โดยชื่อที่พ่อแม่คู่นี้ตั้งให้ลูกสุดที่รักของพวกเขานั้นได้มีการประกอบกันด้วยของจำนวนคำที่มีถึง 19 คำ...