March 22, 2023

ประเทศฝรั่งเศส

นักวิจัยฝรั่งเศส
1 min read

นักวิจัยฝรั่งเศส ด้านประสาทวิทยาได้ออกมาตีพิมพ์ผลการวิจัยล่าสุดพบว่า สมองของมนุษย์เราจะสามารถที่จะทำงานกันไปได้อย่างดีเลยจริง ๆ ในช่วงที่ตัวของเราเองนั้น “กำลังจะหลับ” และเป็นช่วงที่สมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งวิธีการใช้ความคิดก่อนเข้านอนนี้ เป็นสิ่งที่คนมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์หลายคนเคยทำมาแล้ว โดยเฉพาะ “อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์” อัจฉริยะด้านฟิสิกส์ชาวเยอรมัน เจ้าของทฤษฎี “สัมพันธ์ภาพ” อันโด่งดังนั่นเอง นักวิจัยฝรั่งเศส ชี้ คนที่ใช้ความคิดก่อนนอนจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่า 3...