March 21, 2023

ประเทศไทย

สถานการณ์การติดเชื้อ covid19 ในประเทศไทย
1 min read

อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีแล้วประเทศไทย การแพร่กระจายและแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งวันนี้เรามี สถานการณ์การติดเชื้อ covid19 ในประเทศไทย ข้อมูลของวันที่ 14 เมษายน 2564 มารายงานให้ทุกท่านทราบกัน และมาประกาศให้ทุกท่านได้ระมัดระวังสุขภาพของตนเองและไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่เป็นวงกว้างซึ่งผู้ป่วยรายใหม่หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มเติมนั้นวันที่ 14 เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1335 ราย และเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ยืนยันเป็นผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 7047...

เมื่อวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564 เกิด พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย แต่มีบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนพังเสียหายสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีเดือนและแพ้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองได้มีความรุนแรงกระแสน้ำแรงมากยิ่งขึ้นทำเอานักท่องเที่ยวและเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในแพจะต้องมีการกระจัดกระจายกันเลยทีเดียวแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกันเลย ทั้งนี้ทุกภาคส่วนจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเมื่อรู้ว่ามีฝนฟ้าคะนองควรจะระมัดระวังและเตรียมการหรืออาจจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากภัยทางธรรมชาติ พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย ประชาชนได้รับผลกระทบ พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย ประชาชนได้รับผลกระทบในบางพื้นที่ที่มีฝนตกลมแรงมากจนเกินไปและมีลมกระโชกแรงทำให้อาคารบ้านเรือนหรือแหล่งสถานที่ประกอบการได้รับผลกระทบบางพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยแต่บางพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่า จะเป็นการพังทลายของบ้านเรือนการพังของพื้นที่ประกอบการนั่นเองจึงจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและไม่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงจะเป็นภัยธรรมชาติแต่ทุกท่านสามารถป้องกันได้โดยการสร้างพื้นฐานให้มั่นคงและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย ตกหนักในบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงพายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย ตกหนักในบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงทำให้ได้รับผลกระทบการเป็นบางส่วนทั้งนี้เกิดจากลมที่มีการกระโชกอย่างรุนแรงเอาสถานที่ประกอบการและบ้านเรือนพังเสียหายอย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วยังไม่เพียงเท่านั้นอย่างทำให้ธุรกิจทางการค้าในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบตามมาจากที่ทุกท่านเคยเจอยังไม่หมดเพียงเท่านั้นจะต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วทุกท่านควรจะหลีกเลี่ยง การทำกิจกรรมเสียงที่ส่งผลกระทบ...

ฝุ่นละอองมีความหนาแน่นขึ้นภายในประเทศไทย
1 min read

ฝุ่นละอองมีความหนาแน่นขึ้นภายในประเทศไทย ผู้คนจะต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิด และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มากับอากาศไม่ใช่หมอกอย่างที่ทุกท่านคิดไปเอง ทั้งนี้สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนั้นมีฝุ่นละอองปกคลุมอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดและพื้นที่ที่มีการสัญจรหรือจราจรไปมาอย่างแออัดนั่นเองทุกท่านจึงจะต้องเฝ้าระวังรวมถึงดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิดปราศจากฝุ่นละอองและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ด้วย ฝุ่นละอองมีความหนาแน่นขึ้นภายในประเทศไทย เห็นได้อย่างชัดเจนของสภาพอากาศ เป็นเรื่องที่น่าตกใจเมื่อฝุ่นละอองมีความหนาแน่นขึ้นภายในประเทศไทย และทุกท่านสามารถเห็นได้ชัดเจนจากสภาพอากาศที่มีฝุ่นละอองปกคลุมแต่ไม่ใช่หมอก ที่จะทำให้สภาพร่างกายของทุกท่านนั้นได้รับบุญพระองค์ไปอย่างเต็มที่อาจจะนำไปสู่การแพ้อากาศหรือเป็นโรคทางเดินหายใจได้เพราะฉะนั้นจึงจะต้องเฝ้าระวังและรักษาภูมิคุ้มกันของตนเองอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะต้องป้องกันตนเองไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยหรือการหลีกเลี่ยงไปพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากเช่นพื้นที่ที่มีผู้คนแออัดพื้นที่ที่มีการสัญจรติดขัดฝุ่นละอองจะหนาแน่นเป็นพิเศษ ฝุ่นละอองมีความหนาแน่นขึ้นภายในประเทศไทย ต้องเฝ้าระวังและดูแลตนเองเป็นพิเศษจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ฝุ่นละอองมีความหนาแน่นขึ้นภายในประเทศไทย ทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ หรือว่าจะเป็นการออกเดินทางไปพบปะผู้คนนั้นจะต้องเฝ้าระวังและสวมหน้ากากอนามัยไม่แพ้กันกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจะทำให้ภูมิแพ้สำหรับท่านที่มีอาการแพ้อากาศได้ง่ายหรือแพ้ฝุ่นได้ง่ายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหากใครที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและไม่สามารถปรับตัวกับฝุ่นหรือ...

พยากรณ์อากาศของประเทศไทย
1 min read

สำหรับการ พยากรณ์อากาศของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 นั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์ว่าโซนภาคเหนือจะมีอากาศร้อน กลับมีฟ้าหลังฝน เล็กน้อยในช่วงกลางวันถือได้ว่าเป็นอุณหภูมิที่สามารถทนทานกับความร้อนได้และไม่ร้อนมากจนเกินไปเป็นอุณหภูมิที่ทำให้บรรยากาศบริสุทธิ์และสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของภาคเหนือเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้บอกอีกว่าในภาคกลางของวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 นั้นอากาศจะร้อนเป็นอย่างมากและมีฟ้าหลังในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท...

อากาศภายในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น
1 min read

อากาศภายในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ลดลงในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำเป็นอย่างมากและให้อากาศหนาวกับพื้นที่แต่มาในช่วงสิ้นเดือนนี้อากาศเริ่มสูงขึ้นและมีอุณหภูมิที่คงตัวไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไปเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างมากและใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วยิ่งทำให้ผู้คนนั้นมีแพลนในไปเที่ยว สถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางภาคเหนือที่มีธรรมชาติให้ผู้คนได้เที่ยวชมเป็นจำนวนมากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยอดเยี่ยมอีก 1 วิธีและในโซนของ ภาคอีสานสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงจะเป็นถนนคนเดินในอุบลราชธานีที่มีความ โรแมนติกและบรรยากาศที่น่าไปเดินเป็นอย่างมากก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมเช่นกัน อากาศภายในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น จากที่ลดลงมาในช่วงเดือนธันวาคมแต่ในปลายเดือนนี้อากาศเริ่มสูงขึ้นเช่นเคย  อากาศภายในประเทศไทยเริ่มสูงขึ้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่อากาศจะร้อนในช่วงกลางวันและเย็นในช่วงกลางคืนก็เป็นได้เพราะสภาพอากาศปรับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้เราต้องมีการวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน หากใครที่ไปซื้อเสื้อกันหนาวหรือเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายมาแล้วให้ท่านเก็บไว้เพราะไม่แน่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อาจจะมีอากาศที่ลดลงและหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ บรรยากาศเช่นนี้เหมาะสำหรับการสังสรรค์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นงาน...

UK covid-19
1 min read

UK covid-19 ที่เราบอกว่าการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของ covid 19 ในโรคนี้และตั้งแต่ต้นปีมานั้นไม่ได้ติดเชื้อเฉพาะ ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ไปหลายๆประเทศเกือบทั่วโลก ประเทศไทยของเรายังมีในช่วงจังหวัดที่คลายล็อกดาวน์คือสถานการณ์ดีขึ้นแล้วสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ในช่วงนึงแต่ในหลายประเทศทั่วโลกต่างประเทศยังไม่สามารถฟื้นตัวจากสถานการณ์นั้นได้และสถานการณ์ก็ดูเหมือนว่าจะย่ำแย่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ จึงขอทำการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ UK covid-19 เพราะว่าตอนนี้มีสถิติผู้ติดเชื้อวันเดียวประมาณ 36,000 คนซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆและไม่รู้ว่าจะสร้างความเสียหายมากเท่าไหร่เลย UK covid-19 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างที่เราบอกว่าบางประเทศในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค...