March 24, 2023

ปรับโครงสร้างประเทศไทย

ปรับโครงสร้างประเทศไทย
1 min read

ปรับโครงสร้างประเทศไทย เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้มีการติดตามในประเด็นนี้กัน ในจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทย จะมีการเดินหน้าต่อไปอย่างไรได้บ้าง เมื่อได้มีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างไม่หยุดหย่อน ในผลกระทบที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เรียกได้ว่ารุนแรงแล้ว แต่ยังมาเจอกับปัญหาของสงครามขึ้นมาด้วย ในความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน ที่ถือว่ามาซ้ำให้หนักมากยิ่งขึ้น จนทำให้เกิดการฟื้นตัวได้ยาก ในผลกระทบหนักที่เกิดขึ้นมานี้สะสมนานแล้ว จนต้องมียุทธศาสตร์ในการปรับวิธีการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ยุทธศาตร์วิธีการ ปรับโครงสร้างประเทศไทย ยุทธศาสตร์ 1 C จะมีการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์ และมีการดูถึงยุทธภูมิที่มีการได้เปรียบด้วย...