March 22, 2023

ปลดล็อกใช้เงินบำเหน็จชราภาพ

เงินบำเหน็จชราภาพ 
1 min read

ปลดล็อกใช้เงินบำเหน็จชราภาพ ทางรมว.แรงงาน ที่ได้มีการเผยถึงข้อมูล ที่มีการขอเสนอกันในประเด็นที่ได้ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ในฉบับที่แก้ไข ในการเข้าไปพิจารณาในประเด็นนี้กัน เพื่อที่จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับทางผู้ประกันตนด้วย ยิ่งเป็นในกรณีชราภาพ จะสามารถเลือกบำเหน็จได้ หรือเป็นบำนาญ มีการใช้ค้ำเงินกู้ รวมไปถึงการที่จะขอเงินมาช่วยให้สมทบบางส่วนด้วย เพื่อที่จะออกมาใช้ได้ ซึ่งในตอนนี้ได้มีการเห็นชอบแล้ว อีกทั้งยังมีการเตรียมถึงความพร้อมจากความเห็นชอบนำมาประกอบเข้าไปที่ประชุมครม. เพื่อที่จะทำพร้อมไปทั้งคู่กับข้อเสนอของกระทรวงแรงงานด้วย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 65 นี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการช่วยเพิ่มทางเลือกให้มากยิ่งขึ้น...