March 22, 2023

ปิดธนาคารแล้วเลบานอน

ปิดธนาคารแล้วเลบานอน
1 min read

ปิดธนาคารแล้วเลบานอน ไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นมา โดยทางสมาคมของธนาคารในประเทศนี้ ได้มีการออกมาประกาศในเรื่องของการให้บริการ ที่จะได้มีการปิดตัวทำการลงอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากว่ามีผู้ฝากเงินได้เข้าไปปล้นในธนาคารแห่งนี้ เพื่อที่จะเอาเงินคืนมาให้ได้ จนเกิดความอลเวงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  ติดตามสถานการณ์ ปิดธนาคารแล้วเลบานอน ในการรายงานข่าว ที่เรียกได้ว่าทำเอาตื่นตกใจ โดยธนาคารเลบานอน ที่ยังปิดการให้บริการอยู่ ไม่มีกำหนดว่าจะเปิดวันไหนแน่นอน จากการที่มีความกังวลอย่างมากในความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอง หรือแม้แต่ลูกค้าก็ตาม โดยประการมาเมื่อไม่นานนี้ เมื่อมีเหตุการณ์จี้ปล้นมาในทั่วประเทศ...