March 21, 2023

ปุ๋ยไม่ขาด

ปุ๋ยไม่ขาด
1 min read

ปุ๋ยไม่ขาด เป็นการที่ได้รับการยืนยันมาแล้วจาก 3 สมาคมปุ๋ย ที่ได้มีการกล่าวถึงประเด็นปุ๋ยเคมี ที่ผู้คาและเกษตรกรเกรงว่าจะขาด จะส่งผลให้ฤดูกาลที่จะถึงในเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคม 65 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าไม่เป็นอย่างที่คิดแน่นอน สมาคมยันว่าไม่ขาดแน่นอน มีการนำเข้าต่อเนื่องมาเรื่อยๆ แล้วยังทีการหาจากพื้นที่อื่นๆมาแทนด้วย โดยหลังจากที่มีการยื่นของให้พาณิชย์ได้มีการขึ้นราคา ได้ผลตอบรับออกมาแล้วว่าไฟเขียว สามารถขึ้นได้ แต่คงไม่ปรับขึ้นมากเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยต้นทุนที่เป็นอยู่ในตอนนี้สูงขึ้นจริง จนได้รับความเดือดร้อนหนัก...