March 4, 2021

ผู้ติดเชื้อโควิด

1 min read

การแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 เป็นที่หวาดกลัวและทำให้ผู้คนต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและอยู่กับผู้คนเป็นจำนวนมากจะต้องป้องกันตนเองและเว้นระยะห่างซึ่งเป็นข่าวร้ายของจังหวัด มหาสารคาม โดย จังหวัดมหาสารคามมีผู้ติดเชื้อโควิด covid 19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายสูงอายุวัย 63 ปีซึ่งมีประวัติสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อผลออกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ว่ามีผลเป็นบวกติดเชื้อโควิค 19 และได้ทำการย้ายตัวมารักษาที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ผู้ที่เคยสัมผัสกับชายดังกล่าวต้องเฝ้าระวังและกักตัวเป็นระยะเวลา...

1 min read

ระยอง การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในแต่ละจังหวัดและเขตพื้นที่ต่างๆ การเกาะติดสถานการณ์จะทำให้เราทราบถึงการเคลื่อนไหวต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรดูข้อมูลเอาไว้เพื่อเป็นข่าวที่ สร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองและไม่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มีการแถลงการณ์เกี่ยวกับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 27 คนจับบ่อนการพนันรวมกับการติดเชื้อและรอบใหม่ รอบ 2 ที่ได้มีการระบาดเป็น 36 คนมีการยกมาตรการเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง แล้วยกระดับการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด ระยอง แถลงการณ์ด่วนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ โควิด 19 นายแพทย์โอภาส...