April 2, 2023

ฝนตกหนัก 9 จังหวัดในภาคใต้

ฝนตกหนัก 9 จังหวัดในภาคใต้
1 min read

ฝนตกหนัก 9 จังหวัดในภาคใต้ เป็นอันตรายที่มีความเสี่ยงอย่างมากในจังหวัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาที่จะทำให้เราต้องมีการระมัดระวังในอันตรายที่เกิดขึ้นมาจากน้ำท่วม ที่อาจจะมีความฉับพลันอย่างมาก โดยเป็นรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า จะได้มีการเตรียมตัวขนย้ายของออกในพื้นที่เสี่ยง และมีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างหนักในฝนถล่มด้วย แล้วในปัจจุบันนี้พายุลมแรง ที่มีฝนตกมาด้วย เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวบ่อยครั้ง ทำให้ต้องมีการติดตามข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอ ถ้าหากว่าท่านใดที่อยู่ในภาคใต้ต้องติดตามกัน รายงานสถานการณ์ ฝนตกหนัก 9 จังหวัดในภาคใต้ ในช่วงของวันที่ 16-18...