March 28, 2023

พายุฝนฟ้าคะนอง

ยโสธรเกิดฝนฟ้าคะนอง
1 min read

ทุกภาคส่วนจะต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 จังหวัด ยโสธรเกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง และฝนตกเป็นระยะเวลายาวนานในช่วงเช้าของวันที่ 4 ที่ผ่านมาทั้งนี้อากาศมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นและฝนโปรยปรายตลอดทั้งวันไม่มีแสงแดดกระทบถือได้ว่าเป็นพายุฤดูร้อนที่เข้ามาในช่วงเดือนเมษายนทุกภาคส่วนจะต้องเฝ้าระวังเพราะมีลมกระโชกแรงเป็นอย่างมากอาจจะทำให้บ้านเรือนของประชาชนนั้นได้รับความเสียหายเป็นได้ซึ่งมีประกาศออกมาแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางหากไม่จำเป็นนั่นเองเพราะการจราจรติดขัดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ จังหวัด ยโสธรเกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงการจราจรติดขัดอย่างหนาแน่น อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีช่วงเดือนเมษายน 2564 นั้นจะมีการเกิดฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัด ยโสธรเกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง และทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนาแน่นเพราะผู้คนนั้นนิยมเดินทางกันไปทำงานแต่เกิดฝนฟ้าคะนองจึงจะต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวทำให้การจราจรติดขัดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นทุกท่านหากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือไม่ออกเดินทางในช่วงที่มีลมกระโชกแรงเพราะอาจจะทำให้มีฟ้าผ่าได้ทุกท่านจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิดรวมทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง...

เมื่อวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564 เกิด พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย แต่มีบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนพังเสียหายสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีเดือนและแพ้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองได้มีความรุนแรงกระแสน้ำแรงมากยิ่งขึ้นทำเอานักท่องเที่ยวและเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในแพจะต้องมีการกระจัดกระจายกันเลยทีเดียวแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกันเลย ทั้งนี้ทุกภาคส่วนจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเมื่อรู้ว่ามีฝนฟ้าคะนองควรจะระมัดระวังและเตรียมการหรืออาจจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากภัยทางธรรมชาติ พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย ประชาชนได้รับผลกระทบ พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย ประชาชนได้รับผลกระทบในบางพื้นที่ที่มีฝนตกลมแรงมากจนเกินไปและมีลมกระโชกแรงทำให้อาคารบ้านเรือนหรือแหล่งสถานที่ประกอบการได้รับผลกระทบบางพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยแต่บางพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่า จะเป็นการพังทลายของบ้านเรือนการพังของพื้นที่ประกอบการนั่นเองจึงจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและไม่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงจะเป็นภัยธรรมชาติแต่ทุกท่านสามารถป้องกันได้โดยการสร้างพื้นฐานให้มั่นคงและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ระหว่างมีพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย ตกหนักในบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงพายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศไทย ตกหนักในบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงทำให้ได้รับผลกระทบการเป็นบางส่วนทั้งนี้เกิดจากลมที่มีการกระโชกอย่างรุนแรงเอาสถานที่ประกอบการและบ้านเรือนพังเสียหายอย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วยังไม่เพียงเท่านั้นอย่างทำให้ธุรกิจทางการค้าในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบตามมาจากที่ทุกท่านเคยเจอยังไม่หมดเพียงเท่านั้นจะต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วทุกท่านควรจะหลีกเลี่ยง การทำกิจกรรมเสียงที่ส่งผลกระทบ...