March 22, 2023

ภาพรวมราคาสินค้า

ภาพรวมราคาสินค้า ในเดือนม.ค 2565 ที่ผ่านมา ในสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีที่ มาจนถึงในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ยังไม่มีแนวโน้มประเทศจะมีการฟื้นตัวได้ชัดเจนแต่อย่างใด ทำให้ทางครม. ได้มีการนึกถึงภาพรวมในเดือนมกราคมในช่วงต้นปี เนื่องจากว่ามีสินค้าในกลุ่มพลังงาน ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อในปัจจุบันนี้ ที่จะส่งผลกระทบต่อครึ่งปีหลังมากน้อยแค่ไหน มาติดตามรายละเอียดกันได้ ติดตามรายละเอียด ภาพรวมราคาสินค้า ในเดือนม.ค 2565 ที่ผ่านมา ทางที่ประชุมของทางครม. ได้มีการกล่าวถึงในราคาของตัวสินค้า...