March 28, 2023

ภ่คใต้

น้ำท่วม
1 min read

น้ำท่วม ทางภาคใต้และจังหวัดทางภาคใต้หลายจังหวัดตอนนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ให้จังหวัดพัทลุงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมบ่อยมากตอนนี้ภัยพิบัติน้ำท่วมได้ท่วมหลากหลายอำเภอในจังหวัดพัทลุง ซื้อมากกว่า 11 อำเภอแล้วที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งตอนนี้รถเล็กไม่สามารถผ่านไปยังถนนหลายๆเส้นด้าย ถนนหลายช่วงที่ถูกตัดขาดเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากกว่า 2 เมตร เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นทางภาคใต้กันบ้าง ภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมจังหวัดพัทลุง น้ำท่วม สูงกว่า 2 เมตร จากการรายงานข่าวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมอากาศทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง...