March 29, 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดพิธีรับดอกไม้ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
1 min read

ในช่วงต้นเดือนเมษายนนั่นก็คือวันที่ 6 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดพิธีรับดอกไม้ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยทีเดียวสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2562 และปี 2563 ที่เข้าร่วมพิธีรับดอกไม้และอบรมเกี่ยวกับการจบหลักสูตรปริญญาตรีของทางมหาวิทยาลัยผู้คนต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตป้ายแดงทั้งปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ถึงแม้ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ครึกครื้นอย่างมากและมีผู้คนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดพิธีรับดอกไม้ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดพิธีรับดอกไม้ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา...