March 24, 2023

มาตรการควบคุมโรค

เชียงใหม่
1 min read

จังหวัด เชียงใหม่ ได้มีการเพิ่มระดับการป้องกันและการควบคุมโรคโควิด-19   โดยเมื่อวันที่ 26 เม.ย.64 ที่ผ่านมา  ได้ออกกฎหนัก หากประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน  มีโทษปรับ 2 หมื่นบาท ห้ามจัดงานเลี้ยง หรือ งานสังสรรค์ในทุกๆรูปแบบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก หรือเกิดการกลุ่มกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป...

รัฐบาลสั่งเตรียมปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด
1 min read

เป็นข่าวที่ผู้คนจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากในวันที่ 8 เมษายน 2564 รัฐบาลสั่งเตรียมปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด เนื่องจากค้นพบว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นพื้นที่กระจายเชื้อ covid19 ไปยังบุคคลต่างๆจึงมีการสั่งปิด 41 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา...