March 24, 2023

ยาฟาวิพิราเวียร์ไทยเร่งสั่งซื้อเพิ่มแล้ว

ยาฟาวิพิราเวียร์ไทยเร่งสั่งซื้อเพิ่มแล้ว
1 min read

ยาฟาวิพิราเวียร์ไทยเร่งสั่งซื้อเพิ่มแล้ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นมานี้ ส่งผลต่อยาที่มีไม่เพียงพอ โดยการแพร่เชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ในอัตราที่มากขึ้น โดยที่ต้องหาแนวทางงการรับมือหรือป้องกันให้ได้ โดยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามทั่วบนโลกใบนี้ มียอดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ  และมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นเชื้อตัวใหม่ที่ระบาดมาให้เราได้เห็นกัน ซึ่งมีการปิดสถานที่หลายแห่งสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อภายในร้านแห่งนั้น จากเหตุการณ์เบื้องต้นดังกล่าวจึงต้องทำให้สั่งยาชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น เรามาติดตามถึงรายละเอียดที่ชัดเจนกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามให้เท่าทันเรื่อง ยาฟาวิพิราเวียร์ไทยเร่งสั่งซื้อเพิ่มแล้ว จากสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนามาในครั้งนี้ โดยยาในล็อตแรกมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย โดยจะมีการสั่งเพิ่มขึ้นอีกถึง 2 ล้านเม็ดด้วยกัน...