March 22, 2023

ยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ

ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว
1 min read

ในช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 4 สามารถ ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว สำหรับกลุ่มผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังและผ่านธนาคารสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินคนละครึ่งและกลุ่มที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะรูปแบบมั้ยสามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้วและยังได้รับวงเงินครั้งแรกถึง 2,000 บาทสามารถใช้สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ถือได้ว่าเป็นเช้าที่ทำให้ทุกท่านหลายๆคนนั้นออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกับสแกนโครงการเราชนะเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ล้วงต่อแถวกันลงคิวยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลที่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านเป็นภาพที่เห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะแต่ละธนาคารของกรุงไทยนั้นมีจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อยืนยันตัวตนนับพันชีวิตกันเลยก็ว่าได้ ใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก สำหรับการใช้สิทธิ์เราชนะได้แล้ว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564...

แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
1 min read

ในเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีการ ยืนยันสิทธิ์โครงการเราชนะ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนคนละครึ่งและได้รับสวัสดิการโครงการเราชนะด้วยจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อที่จะ เข้าสู่ระบบและลงทะเบียนรับเงินในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทำให้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังนั้นเกิดมีผู้เข้าใช้งานและเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก Application ร่มผู้คนจากออกมาวิพากษ์วิจารณ์และเร่งรีบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุง Application อย่างเร่งด่วนเพราะไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ในช่วงเช้าวันที่...