March 25, 2023

ระยอง

ระยอง
1 min read

ระยอง การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในแต่ละจังหวัดและเขตพื้นที่ต่างๆ การเกาะติดสถานการณ์จะทำให้เราทราบถึงการเคลื่อนไหวต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรดูข้อมูลเอาไว้เพื่อเป็นข่าวที่ สร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองและไม่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มีการแถลงการณ์เกี่ยวกับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 27 คนจับบ่อนการพนันรวมกับการติดเชื้อและรอบใหม่ รอบ 2 ที่ได้มีการระบาดเป็น 36 คนมีการยกมาตรการเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง แล้วยกระดับการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด ระยอง แถลงการณ์ด่วนเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ โควิด 19 นายแพทย์โอภาส...