April 2, 2023

รัฐบาลดันท่องเที่ยว

รัฐบาลดันท่องเที่ยว
1 min read

รัฐบาลดันท่องเที่ยว เรียกได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ที่ต้องมีการกระตุ้นให้ได้มากที่สุด ในข้อมูลในส่วนของการตรวจเข้าเมือง ที่เผยว่านักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นที่เป็นต่างชาติ โดยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นแล้ว โดยนับตั้งแต่ในช่วงของปี 65 ที่ผ่านมา มาจนถึงในช่วงเดือนกันยายน เดินทางเข้ามาต่อเนื่อง ประมาณกว่า 5 ล้านคน โดยทางรัฐได้มีการเตรียมพร้อมถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางมาประมาณ 10 ล้านคนให้ได้ ในระยะแรกได้มีการคาดการณ์เอาไว้เพียงแค่ 6...