March 22, 2023

ราคาตก

ราคาทองคำลดลงอย่างรุนแรง ในช่วงเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีการลดราคาของทองคำ อย่างรวดเร็ว ลดลงถึง 250 บาทเป็นราคาทองคำแท่งขายอยู่ที่ 25,150 บาททองคํารูปพรรณขายอยู่ที่ 26,350 บาท ถือได้ว่าเป็นราคาทองที่ลดลงอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาทองคำเพิ่มขึ้นถึง 3 หมื่น บาทกันเลยทีเดียวถือได้ว่ามีการผันผวนของทองคำ...