March 25, 2023

ราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้น 
1 min read

ราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้น เป็นประเด็นที่เรียกได้ว่ามีการติดตามกัน ในเรื่องราคาน้ำมันของดิบเวสต์เทกซัส และน้ำมันดิบ  เบรนต์ ในครั้งนี้มีการปรับราคาสูงขึ้นมา 4 เปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยทีเดียว เนื่องจากว่าทางตลาดเกิดความกังวลหนักมาก จากอุปทานที่เกิดการตึงตัวขึ้น โดยถ้ารัสเซียได้มีการปรับถึงการส่งออกที่น้อยลงกว่าเดิม จนทำให้ต้องมีการติดตาม ติดตามรายละเอียด ราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้น ในการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของราคาน้ำมันในปัจจุบันนี้ พบว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 4 เปอร์เซ็นต์กว่าๆ เพราะเกิดจากการที่มีความกังวลอย่างมากในอุปทานที่จะเกิดการตึงตัวขึ้น เนื่องจากว่าทางรัสเซียเกิดกล่าวทำนองว่าจะมีการหยุดการส่งออกน้ำมันไปยังยุโรปมากขึ้น...