March 29, 2023

ราคาผัก

ขิงล้นตลาด
1 min read

ขิงล้นตลาด นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา โดยมีการเผยถึงข้อมูลว่าเกษตรกรที่ได้มีการปลูกขิงมาในพื้นที่ ในจังหวัดเชียง โดยมีประมาณ 40-50 คนเลยทีเดียว มีการร้องเรียนมาในความเดือดร้อน ที่ผ่านทางสื่อมวลชน อยากให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาซื้อขิงแก่ในฤดูกาลนี้ ที่ได้ผลิตมาต่อเนื่องตั้งแต่ในปี 64 โดยมีการเก็บผลผลิตรอมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนพฤษภาคม 65 ปกติแล้วในช่วงนี้เดือนสิงหาคม และกันยายน แล้วยังให้ในราคาที่ดีด้วย แต่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติ...