April 2, 2023

วัคซีน 4 ยี่ห้อป้องกันโควิด ได้หลายสายพันธุ์

วัคซีน 4 ยี่ห้อป้องกันโควิด ได้หลายสายพันธุ์
1 min read

วัคซีน 4 ยี่ห้อป้องกันโควิด ได้หลายสายพันธุ์ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกนี้ ที่เป็นการติดเชื้อโควิด ที่มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในบ้านเรา จนมีผู้ที่ได้เจ็บป่วย เสียชีวิต ได้รับผลกระทบจำนวนมาก ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดวิกฤตินี้ขึ้นแน่นอน โดยในช่วงแรกให้ทางบุคลากรแพทย์เป็นด่านหน้าในการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วทั้งหมด 2 เข็ม แต่ยังมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่ ซึ่งแปลว่าประสิทธิภาพที่ได้รับวัคซีนที่มีราคาแพงนี้ไม่ได้ดีเลย ไม่สามารถจะกันเชื้อได้ เพียงแต่แค่ได้ลดความรุนแรงเมื่อติดเชื้อเท่านั้น โดยทางองค์การยายุโรปได้มีการยืนยันมาแล้วว่ามีวัคซีนในตอนนี้เพียง 4...