March 24, 2023

วันเดียววัคซีนหมด

วันเดียววัคซีนหมด
1 min read

ทางโรงพยาบาลโคราช 2 โรงพยาบาลใหญ่ให้การประกาศออกมาว่าขอเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจาก วันเดียววัคซีนหมด เพราะมีกำหนดการที่จะให้ประชาชนภายในจังหวัดนครราชสีมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เนื่องจากได้รับวัคซีน Astra Zeneca มามากถึง 23,600 โดส และได้รับวัคซีน cinemas...