March 22, 2023

สงครามยูเครน

สงครามยูเครน
1 min read

สงครามยูเครน กระทบต่อประเทศไทยหนัก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาในระยะยาวต่อเนื่องหลายเดือน เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก ที่มีความรุนแรงหนักขึ้นอยู่เรื่อยๆ ในสงครามที่เกิดในประเทศรัสเซีย และในยูเครน ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ไปกว่าเดิมมาก แล้วยังทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงอย่างหนัก จนต้องมีการติดตามสถานการณ์นี้กันให้ได้ ในประเด็นที่เกิดขึ้นนี้  ติดตามสถานการณ์ สงครามยูเครน กระทบต่อประเทศไทยหนัก ในสถานการณ์ตอนนี้ทางหอการค้าไทย ได้มีการเปิดเผยในข้อมูลราคาน้ำมันดิบที่สูงมากยิ่งขึ้น ทำให้ราคาขายปลีกในประเทศไทย มีราคาสูงขึ้นประมาณลิตรละ 5 บาท...