April 2, 2023

สถานการณ์เงินเฟ้อ

สถานการณ์เงินเฟ้อ
1 min read

สถานการณ์เงินเฟ้อ เป็นวิกฤติที่ในตอนนี้แทบทั่วโลกจะต้องพบเจอกัน ยิ่งเป็นในสหรัฐพบได้เลยว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นหนักต่อเนื่อง แต่ก่อนอื่นเรามารู้กันถึงความหมายกันว่าคืออะไรกันแน่ เป็นการที่ตกอยู่ในสภาวะที่ราคาของสินค้า และการบริการต่างๆ ที่เราใช้จ่ายนชีวิตประจำวัน ได้มีแนวโน้มของราคาที่สูงขึ้นอย่างมาก ราคาของแพงกว่าปกติ แต่ถ้าหากว่าเฟ้อมากไปไม่ดี อย่างในเศรษฐกิจตอนนี้ถือว่าหนักพอสมควร เพราะรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย ของแพงขึ้นมากแต่เงินที่ได้ในแต่ละวันเท่าเดิม แต่ในตอนนี้ที่หลายประเทศต้องการระบบเศรษฐกิจที่เฟ้อกันก่อนๆเท่านั้น ไม่เช่นนั้นกิจการหลายๆแห่งอาจจะต้องปิดตัวลงได้ ปัญหาการว่างงาน อัตราการเลิกจ้างงานจะสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากว่าผู้คนไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จนทำให้กิจการอยู่ไม่รอด สถานการณ์เงินเฟ้อ...