June 10, 2023

สปสช.

สปสช.ประกาศยกระดับบัตรทองให้ดีขึ้น
1 min read

สปสช.ประกาศยกระดับบัตรทองให้ดีขึ้น แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ในโครงการบัตรทองหรือเราจะเรียกกันอีกอย่างว่าบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่สามารถนำสิทธินี้ไปรักษาเข้าในส่วนของโรงพยาบาลทางด้านของรัฐบาลเมื่อเราได้รับความเจ็บป่วยที่ต้องรักษาตัวนั่นเอง แล้วค่าใช่จ่ายจะไม่เยอะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งเมื่อได้นับคามเจ็บป่วย โดยในครั้งนี้มีการยกระดับบัตรทองให้ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับสิทธินี้นั่นเอง ทำให้เราต้องติดตามประเด็นนี้กันได้  รายงานสถานการณ์ชวนน่าติดตามกับ สปสช.ประกาศยกระดับบัตรทองให้ดีขึ้น ทางสปสช.มีการเห็นประโยชน์ในการที่จะรับผู้ป่วยในที่มีเหตุผลที่เหมาะสมและเป็นที่สมควรนั้นเอง ได้มีการประกาศว่าปี 2565 มีการให้ผู้ป่วยในทั่วประเทศไม่ต้องที่จะไปทำการรับสิ่งที่เป็นใบส่งกันเลยแต่อย่างใด เพื่อที่จะทำให้ทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องของการรักษา ที่ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดหรือไม่ก็ตาม ทำให้ไม่ต้องเป็นภาระในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว โดยมีการดำเนินงานกันมาแล้ว โดยประกาศในครั้งนี้เป็นเห็นชอบจากสปสช.กันแล้ว...