March 22, 2023

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล
1 min read

สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมขอยกเว้นภาษี ตอนนี้อย่างที่เราได้เห็นกันแล้วในความน่าสนใจของการลงทุน ในสินทรัพย์ที่จัดเป็นประเภทดิจิทัล ที่จะมีการเก็บภาษีเรียกได้ว่าหนักหน่วงสำหรับหลายๆท่านแน่นอน ที่ได้ลงทุนอยู่ในตอนนี้ จนทำให้ต้องมีการยื่นเรื่องกันเลยทีเดียว โดยเป็นการจัดการของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ได้พยายามจะขอยกเว้นภาษีไปก่อนในช่วงเวลา 5 ปีนี้นั่นเอง ไม่ได้ตลอดไปแต่อย่างไร ทำให้นักลงทุนหลายท่านต้องมาติดตามรายละเอียดกันให้ได้ มีการตามความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ติดตามสถานการณ์ สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมขอยกเว้นภาษี จากการยื่นเรื่องของทางสมาคม มีการได้รับฟังในความคิดเห็น ในข้อเสนอที่เป็นส่วนของเอกชน...