March 25, 2023

สัตว์

เห็บหมาเป็นกองทัพ
1 min read

เห็บหมาเป็นกองทัพ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้ว โดยไม่มีใครที่จะชอบเห็บ หมัด ที่มันส่งผลอันตรายมาก ที่ไม่ว่าจะเข้าหู เตา กัด หรืออันตรายอื่นที่เราไม่สามารถทราบได้อย่างละเอียด ที่คนเลี้ยงสัตว์จะเข้าใจดีว่ามันเกิดขึ้นได้กันนอยู่แล้ว แต่ไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดขึ้นกัน และเมื่อเราเลี้ยงสุนัขอยู่ในห้องต้องรักษาความสะอาดให้ดี อย่าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย เมื่อมีเห็บในปริมาณที่มากขึ้นจะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้น อยู่ด้วยความหวาดระแวง ต้องหาวิธีในการกำจัดให้ได้ อย่างในกรณีนี้มีการแจ้งผ่านลงโซเชียลในความเดือดร้อนที่เธอเองเผชิญอยู่ ว่ามีเห็บหมาที่เข้ามาให้ห้องของเขามากมหาศาล ฉรีดออก ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันหายไปจากห้องได้แบบถาวร...