March 22, 2023

หญิงออสเตรเลีย

หญิงออสเตรเลีย
1 min read

หญิงออสเตรเลีย รายหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทางด้านของตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย ถูกแพทย์ตรวจพบว่ามีช่องคลอด 2 ช่อง ซึ่งติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิด เพียงแต่เธอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่ถือว่าจะมีสิ่งที่เป็นอวัยวะของเพศถึงจำนวน 2 รู จนกระทั่งเธอเริ่มมีประจำเดือนตอนอายุ 16 ปี เธอถึงได้รู้ความจริงว่า ผู้หญิงปกติมีช่องคลอดแค่ช่องเดียวเท่านั้น  หญิงออสเตรเลีย ต้องตรวจกับคุณหมอถึง 3 คน กว่าจะรู้ว่ามีช่องคลอด...