March 24, 2023

หนี้สิน

หนี้สินไม่ลด 
1 min read

คนมีงานทำแต่ หนี้สินไม่ลด เป็นสิ่งที่สงสัยกัน ที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย ที่คนไทยมีงานทำและมากกว่า 1 งานประจำด้วยเป็นส่วนมาก แต่ทำไมหนี้สินของภาคครัวเรือนไม่ลดลง หรืออาจลดแต่น้อยมาก เรียกได้ว่าแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทำให้เกิดเป็นประเด็นนี้ขึ้นมา ว่าประเทศไทยหนักมากถึงขั้นที่วิกฤติแล้วหรือยัง ต้องมาติดตามรายละเอียดไปพร้อมกัน ติดตามรายละเอียดคนมีงานทำแต่ หนี้สินไม่ลด  ทางสศช. ได้มีการติดตามถึงสถานการณ์ในสังคมประเทศไทย มาในปี 2564 ในไตรมาสที่...