March 29, 2023

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19
1 min read

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเกี่ยวกับ อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19  เมื่อมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยกัน 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 1 ก็คือ ผู้ที่มีอาการเกิดจากความเครียดเป็นปฏิกิริยาหลังฉีดวัคซีนและกลุ่มที่ 2 คือผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง เป็นกลุ่มที่เมื่อได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัดเจนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมทีมแพทย์และผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนเพื่อให้ในหาแนวทางวิธีป้องกันเกี่ยวกับอาการที่ไม่พึงประสงค์เมื่อรับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19  สำหรับผมที่มีความเครียดและกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง...