March 24, 2023

อากาศหนาว

อากาศภายในประเทศไทยเริ่มมี อุณหภูมิที่ลดลง อย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศว่าเหมือนไทยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสิ้นปีที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่อุณหภูมิภายในประเทศจะลดลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้อง ดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างมากอีกทั้งต้องหาเครื่องนุ่งห่มที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อป้องกัน ความหนาวและป้องกัน สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ทำเอาประชาชนหลายๆคนต่างพากันออกมาซื้อจ่ายเสื้อผ้านุ่งห่มที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายอย่างรวดเร็ว อากาศภายในประเทศไทยเริ่มมี อุณหภูมิที่ลดลง อย่างต่อเนื่อง  อากาศภายในประเทศไทยเริ่มมีอุณหภูมิที่ลดลง และเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็นและเลือกเป็นอย่างมากอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำที่สุดอยู่ที่ 13 องศาเลยทีเดียวถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ต่ำมาก ๆในช่วงเดือนธันวาคมนี้ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเริ่มหนาวตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม...