June 10, 2023

อีสาน

โครงการเที่ยวด้วยกัน
1 min read

โครงการเที่ยวด้วยกัน หลังจากสถานการณ์คลายล็อกดาวน์ของช่วงที่ covid-19 ได้มีการระบาดในช่วงมีนาคม หลายๆผู้ประกอบการได้มีการปิดตัวลงกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและประชาชน ได้รับผลกระทบทุกคนไม่ว่าจะได้รับผลกระทบในเชิงบวกเชิงลบไม่มีบวกเลยมีแต่รถอย่างเดียวในช่วงนั้นจึงทำให้รัฐบาลได้มีการคิดร่วมโครงการต่างๆ หนึ่งในโครงการที่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐได้มีการจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการก็คือโครงการเที่ยวด้วยกัน สำหรับหัวข้อการนำเสนอข่าวในวันนี้เป็นการรายงานสำหรับโรงแรมทั้ง ภาคใต้และภาคอีสานที่มีการโกงโครงการเที่ยวด้วยกันประมาณ 514 แห่ง ผู้ประกอบการโรงแรมภาคเหนือภาคใต้ โกง โครงการเที่ยวด้วยกัน สำหรับประชาชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันทั้งผู้ประกอบการและประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้นเอง การไม่มีการดำเนินมาสักพักนึงแล้วและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานเอาผิดโรงแรมและร้านอาหารที่ได้มีการโกงโครงการมากกว่า 515...