March 21, 2023

อเมริกา-ยุโรป

1 min read

จีนครอบงำตลาดลิเทียม เรียกได้ว่าเป็นที่น่าจับตามองเลยทีเดียวในสถานการณ์นี้ ในความก้าวล้ำหน้าของจีน ที่มีการพัฒนาไปได้ไกลมาก จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่เกิดขึ้นมา อดที่จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนในปัจจุบันไปแล้ว แล้วมาเจอกับทิศทางของโลกที่จะต้องมีการแก้ปัญหาให้มาใช้พลังงานสะอาดกันมากขึ้นด้วย แน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มาแรง กำลังมาแทนที่รถยนต์เดิม โดยจะต้องมีการใช้ลิเทียมเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการผลิตแบตเตอรี่ และจีนได้มีการครอบงำเป็นที่เรียบร้อย ทำให้อเมริกาและในยุโรปจะต้องติดตามเป็นพิเศษ  ติดตามรายละเอียด จีนครอบงำตลาดลิเทียม เมื่อไม่นานนี้ทางไซมอน คลาร์ก เป็น CEO อเมริกัน...