March 22, 2023

เกณฑ์ทหาร

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เริ่มเกณฑ์ทหารภายในจังหวัดขอนแก่น
1 min read

จะเห็นได้ว่าเป็นข่าวที่มีผู้คนให้ความสนใจและติดตามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นชายที่อยู่ในช่วงการเข้ารับเกณฑ์ทหารเนื่องจากในวันที่ 1 เมษายน 2564 เริ่มเกณฑ์ทหารภายในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดกิจกรรมที่เซ็นทรัลขอนแก่น ให้ประชาชนที่อยู่ในอายุช่วงวัยของการเข้ารับเลือกคัดเป็นทหารนั้นเข้าไปเกณฑ์ทหาร ซึ่งวันที่ 1 เมษายน 2564 นั้นตำบลแรกที่ได้รับการเข้าเกณฑ์ทหารนั่นก็คือตำบลบ้านเป็ดเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นอันดับแรกของจังหวัดขอนแก่นผู้คนจึงให้ความสนใจและติดตามผลกันเป็นอย่างมาก บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่กำลังฮอตฮิตและเป็นที่สนใจของวัยรุ่นชายเพราะต่างคนต่างมีความหวังบางคนสมัครเข้ารับราชการทหารและบางคนยังมีภารกิจหรือหน้าที่ที่จะต้องเดินทางไปทางจึงเลือกที่จะผ่อนผันเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2564 บรรยากาศครึกครื้น เริ่มเกณฑ์ทหารภายในจังหวัดขอนแก่น บอกได้เลยว่าในวันที่ 1 เมษายน...