March 21, 2023

เงินรัฐบาล

คนละครึ่ง จากการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับ การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์รอบแรก ถือได้ว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนที่ทำการลงทะเบียนและใช้ สิทธิ์ ครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก เพราะเงินที่รัฐบาลได้มีการแจกให้ทุกคนใช้สิทธิ์คนละครึ่งจำนวนเงิน 3,000 บาท ไปได้สูงสุดถึง 150 บาทต่อวัน ถือได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนกับโครงการ คนละครึ่ง ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด จึงทำให้มีประชาชนลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากและตอนนี้ก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...