March 29, 2023

เชียงใหม่

เชียงใหม่
1 min read

จังหวัด เชียงใหม่ ได้มีการเพิ่มระดับการป้องกันและการควบคุมโรคโควิด-19   โดยเมื่อวันที่ 26 เม.ย.64 ที่ผ่านมา  ได้ออกกฎหนัก หากประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน  มีโทษปรับ 2 หมื่นบาท ห้ามจัดงานเลี้ยง หรือ งานสังสรรค์ในทุกๆรูปแบบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก หรือเกิดการกลุ่มกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป...